Karta zgłoszeniowa uczestnika kolonii do pobrania:

Karta kwalifikacyjna uczestnika (.pdf)

Po pobraniu karty prosimy o jej wydrukowanie, czytelne wypełnienie oraz dostarczenie do Biura Stowarzyszenia przy ul. Konopnickiej 39 (wejście od ul. Moniuszki).